Duurzaam bouwadvies

Energieadvies: realistisch in balans

Eén van de belangrijkste speerpunten in het beleid van de overheid voor de komende jaren is duurzaam bouwen; verantwoord omgaan met materiaalgebruik en energie. Hierbij zijn haalbaarheid en financiële consequenties voor nu maar ook voor de toekomst van groot belang. Quest Scope Duurzaam kan u in uw programma adviseren over eisen of ontwerp ten aanzien van mogelijkheden en consequenties.

In het kader van een steeds verdergaand beleid op het gebied van energiezuinigheid worden strengere eisen gesteld aan de isolatie-eisen van een bouwwerk. Quest Scope Duurzaam kan met haar kennis en ervaring berekenen wat de invloed van de diverse mogelijkheden is en u hierover adviseren.