Diensten

Duurzaam resultaat

Quest Scope Duurzaam opereert in een groot netwerk en biedt diensten aan die leiden tot een duurzaam resultaat. Niets is onmogelijk in deze; de wil en passie zorgen ervoor dat Quest Scope duurzaamheid realiseert.

Onze energiemanagementdiensten bieden maatwerkoplossingen en nemen u werk uit handen:

 • Energiebesparingsadvies
 • EPC Toetsing
 • EPL Nieuwbouw
 • Energie maatwerkadvies
 • Revolving fund
 • Energie Prestatie Advies voor utiliteitsgebouwen (EPA-U methodiek)
 • Energie-inkoop en -kostenmanagement
 • Duurzame energiescan /CO2 model
 • Energiebesparing openbare verlichting
 • Energieservicepunt
 • Wijkaanpak energiebesparing particuliere eigenaren en woningbouwcorporaties
 • Opwekking energie met biomassa
 • Duurzame bouwen in eigen gebouwen
 • Duurzame bedrijventerreinen
 • Duurzame mobiliteit
 • Duurzame Schoolgebouwen
 • Living machine
 • Bouwen met Stro
 • Nulenergie woningen
 • Gemeentelijk energiebedrijf

Quest Scope Duurzaam faciliteert in de vorming van beleid via de drie processtappen: beeldvorming,meningsvorming en besluitvorming. Daarvoor kunnen onder andere de volgende instrumenten worden ingezet:

 • Het CO2 model met uitwerking van kansen en mogelijkheden per gemeente
 • Het CO2 model ten behoeve van formulering van klimaatdoelstelling
 • Kadernota voor politieke besluitvorming
 • Workshops en creatieve sessies voor de procesmatige begeleiding
 • Subsidieaanvragen

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek en laat u inspireren om een volgende stap te zetten naar een duurzame samenleving!