Beleidsadvies

Realiseren van ambities

Gemeenten en provincies vervullen een zeer belangrijke rol bij het terugdringen van de CO2-uitstoot en het klimaatbeleid.

Quest Scope Duurzaam adviseert en ondersteunt hen beleidsmatig, inhoudelijk en procesmatig bij het formuleren van realiseerbare duurzame ambities.

Quest Scope Duurzaam heeft als doel een solide basis te leggen voor het (gemeentelijk) klimaatbeleid en het daadwerkelijk realiseren van deze ambities.

Quest Scope Duurzaam is een belangrijke schakel tussen overheid en marktpartijen. Jarenlange ervaring met enerzijds overheden en anderzijds architecten, projectontwikkelaars, aannemers, installatiebedrijven, toeleveranciers, energiebedrijven en industrie hebben geleid tot veel kennis van de verschillende denkwerelden. Verder is Ouest Scope Duurzaam goed op de hoogte van zowel nationale als Europese wet-en regelgeving en subsidies. Quest Scope Duurzaam werkt vanuit een duurzame visie en missie, en beschikt over inhoudelijke duurzaambouw- en energietechniekkennis.

Wilt u als gemeente/provincie daadwerkelijk stappen zetten die tot energiebesparing of Co2 –reductie leiden dan wel tot een duurzaam bouwbeleid? Heeft u ondersteuning of begeleiding nodig bij de implementatie hiervan of zit u nog in de ideeënfase? Quest scope Duurzaam kan u helpen bij het formuleren, uitwerken of implementeren van het beleid.