Duurzaam management

Sleutelfactoren

Energie is een sleutelfactor in de bedrijfsvoering van organisaties. Energie is noodzakelijk voor de kernprocessen en ondersteunende activiteiten, maar vaak ook een aanzienlijke kostenpost. Op deze bestedingen kan vaak eenvoudig bespaard worden.

Energiemanagement helpt organisaties om op een structurele en systematische wijze hun energieverbruik terug te dringen. Daarmee worden zowel de kosten als de milieubelasting van de organisatie teruggebracht. Vaak neemt het comfort toe of wordt een positief effect op uw productiviteit bereikt.

Quest Scope Duurzaam heeft een aantal praktische producten en diensten ontwikkeld op het gebied van energie – en duurzaambouwmanagement, die u in staat stellen snel en zonder moeite de genoemde voordelen te realiseren. De terugverdientijd van een investering in energiemanagement is vaak minder dan een jaar.